Hopp til innhold

Brønnboring i løsmasse og fjell

Brønner leveres med komplette pumpeanlegg

Brønnboring utføres for både private hus og hytter og offentlige vannverk. Vi opererer med forskjellige typer brønnboringsrigger for forskjellige behov. Riggene kommer fram i vanskelig terreng.

Grunnvannet er naturlig renset for biologiske og organiske stoffer som overflatevann trenger kjemiske og mekaniske rensemetoder for å få bort.

Ved etablering av en grunnvannsbrønn bores det ned til under grunnvannsspeilet. Foringsrør settes gjennom løsmassene og ned i godt fjell. Fjellhullet bores videre under foringsrøret.

Grunnvannet tilføres borehullet via sprekkesystemer i fjellet. Pumpe monteres på egnet nivå i brønnen under grunnvannsspeilet.

Der hvor det er store grusavsetninger over fjell er det ofte gode muligheter for å sette ned en løsmassebrønn.

Brønnrør og filterrør settes ned til egnet nivå under grunnvannsspeilet, og pumpe monteres i brønnen.

Send oss gjerne litt om hva du ønsker utført via vårt kontaktskjema.


bilde

bilde

bilde

bilde

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter